Kollekt 2016

Kollekt. Der er i januar 2017 indsamlet følgende beløb:

Foldby kr. 155,00. Søften kr.170,00 

I denne rubrik vil vi løbende opdatere de indsamlede beløb

Vi takker for støtten .

  

Datoer for lørdagsdåb

Lørdag den 27. maj kl. 11.00 i Foldby kirke ved John Friis Løvschal.

Lørdag den 17. juni kl. 11.00 i Foldby kirke ved Jane Vig Fanø.

Hvis man ønsker sit barn døbt på en af disse datoer, så ret henvendelse til

Søften-Foldby kirkekontor, Skolevej 7, Søften, 8382 Hinnerup. Tlf. 86985144

 

 

 

Aflåste kirker

Menighedsrådene i Foldby og Søften ser sig desværre nødsaget til at holde vore kirker aflåste.

Beslutningen bunder i, at flere kirker har været udsat for tyveri og det faktum at forsikringen ikke dækker når kirken ikke er aflåst.

Adgang til kirken kan fås ved henvendelse til medarbejderne. Se venligst opslag på kirkedøren.

 

   

Sammenlægning af menighedsråd

I en årrække har Foldby menighedsråd og Søften menighedsråd haft et meget tæt samarbejde via fælles økonomi. Kirkeministeriet har imidlertid afvist ansøgning om fortsat fælles økonomi. Menighedsrådene har et ønske om at samarbejdet kan fortsætte. Dette kan ske ved oprettelse af et fælles menighedsråd for de to sogne og dermed nedlæggelse af de nuværende to selvstændige menighedsråd i henholdsvis Foldby og Søften.

Menighedsrådet for Foldby sogn inviterer derfor alle med tilknytning til sognet til menighedsmøde:

Torsdag d. 4. maj kl. 19.00

i Foldby Sognehus, Kirkevej 3 i Foldby

På mødet vil fordele/ulemper ved en sammenlægning blive drøftet, og der vil blive truffet beslutning om sammenlægning eller ej.

Foldby menighedsråd


 

 

Sogneeftermiddag fredag 28. april kl. 14.30-16.30

i Foldby ældre- og aktivitetscenter, Postvej 25.  Der serveres kaffe og brød til 30 kr. Taxa kan bestilles.

"Fra vikingerne til A.P. Møller - kirken rejste med" Ronald Pedersen, Ebeltoft, som har været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder rundt i verden (New York, Hong Kong, Antwerpen, Singapore, Canada og London) i over 30 år samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11 år. Han vil fortælle om de danskes færden gennem tusind år, om sine egne oplevelser og om den danske kirkes virke i udlandet.

Årets konfirmander 2017

Du finder dem under menupunktet Kirken og dig, underpunktet Konfirmation

  Datoer for konfirmationer frem til 2019

  Så er datoerne for konfirmationerne i Søften og Foldby Kirker til og med 2019 offentliggjort. Du finder dem under menupunktet Kirken og dig, underpunktet Konfirmation

  Kalender, alle aktiviteter

  BegivenhedDato

  Foldby - Konfirmation v. John Løvschal

  foregår i: Foldby Kirke

  29. apr 11:00
  12:00
  29. apr 11:00 -
  12:00

  Foldby - Gudstjeneste v. Jane Vig Fanø

  foregår i: Foldby Kirke

  30. apr 11:00
  12:00
  30. apr 11:00 -
  12:00

  Råhyggen

  Hvorfor holder vi store Bededag? Få svaret i aften foregår i: Sognegården

  2. maj 18:30
  20:30
  2. maj 18:30 -
  20:30

  Sognemøde i Foldby Sognehus

  4. maj 19:00
  21:00
  4. maj 19:00 -
  21:00

  Babysalmesang

    foregår i: Foldby Sognehus, Foldby Kirke

  5. maj 10:00
  12:00
  5. maj 10:00 -
  12:00

  Spiren

  Hør om store bededag og om Daniel og hans venner. Vi laver kreative …

  6. maj 09:30
  11:30
  6. maj 09:30 -
  11:30

  Foldby - Konfirmation v. Jane Vig Fanø

  foregår i: Foldby Kirke

  6. maj 09:30
  10:30
  6. maj 09:30 -
  10:30

  Foldby - Konfirmation v. Jane Vig Fanø

  foregår i: Foldby Kirke

  6. maj 11:00
  12:00
  6. maj 11:00 -
  12:00

  Søften Gudstjeneste v. John Løvschal

  foregår i: Søften Kirke

  7. maj 11:00
  12:00
  7. maj 11:00 -
  12:00

  Foldby - Gudstjeneste v. Jane Vig Fanø

  foregår i: Foldby Kirke

  12. maj 11:00
  12:00
  12. maj 11:00 -
  12:00