Kollekt 2016

Kollekt. Der er i januar 2017 indsamlet følgende beløb:

Foldby kr. 155,00. Søften kr.170,00 

I denne rubrik vil vi løbende opdatere de indsamlede beløb

Vi takker for støtten .

  

Datoer for lørdagsdåb

Lørdag den 4. marts kl. 11.00 i Søften kirke ved Jane Vig Fanø.

Lørdag den 27. maj kl. 11.00 i Foldby kirke ved John Friis Løvschal.

Lørdag den 17. juni kl. 11.00 i Foldby kirke ved Jane Vig Fanø.

Hvis man ønsker sit barn døbt på en af disse datoer, så ret henvendelse til

Søften-Foldby kirkekontor, Skolevej 7, Søften, 8382 Hinnerup. Tlf. 86985144

 

 

 

Aflåste kirker

Menighedsrådene i Foldby og Søften ser sig desværre nødsaget til at holde vore kirker aflåste.

Beslutningen bunder i, at flere kirker har været udsat for tyveri og det faktum at forsikringen ikke dækker når kirken ikke er aflåst.

Adgang til kirken kan fås ved henvendelse til medarbejderne. Se venligst opslag på kirkedøren.

 

   

Sogneeftermiddag

Fredag den 24. marts kl. 14.30-16.30 i Foldby Ældre- og Aktivitetscenter, Postvej 24, kommer Erik Bertelsen, Thorsø, og fortæller om "Manden der ændrede verden" Luthers liv i ord og billeder. Gennem ord og billeder vil vi få et spændende foredrag om Martin Luthers liv og historie.

En eftermiddag hvor vi skal leve os ind i tiden, da Martin Luther levede, ved slutningen af middelalderen. Vi skal høre om Martin Luthers barndom, ungdom og tiden i kloster.

En spændende og gribende personberetning om manden der ændrede store dele af verden.

Der serveres kaffe og brød til 30 kr. Taxa kan bestilles.

Alle er velkommen!

 

 

Kirkehøjskole

Lørdag den 1. april kl. 9.30-13.00 i Søften-Foldby Sognegård. Tema: Sandhed og løgn. David Bugge, lektor i etik og religionsfilosofi taler om "Løgnen og livet" Kan troen flytte bjerge, hvis den bygger på en løgn? Det mener pastor Kargo i Kaj Munks gribende og evigt aktuelle skuespil "Kærlighed" fra 1926. Skuespillet viser med digterisk klarhed og intensitet de konflikter, der undertiden kan opstå mellem sandheden og kærligheden, og det giver os et bud på, hvad der vejer tungest.

Foredraget vil blive holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Kaj Munk.

Pris for deltagelse: 80 kr. pr. person for kaffe med rundstykker, foredrag og en let frokost.

Tilmelding senest 6 dage før mødet til foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk, Kirkekontoret tlf. 86985144, tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00 eller Lis Stidsen, LKStidsen@gmail.com, tlf. 86987597

 

 

  Datoer for konfirmationer frem til 2019

  Så er datoerne for konfirmationerne i Søften og Foldby Kirker til og med 2019 offentliggjort. Du finder dem under menupunktet Kirken og dig, underpunktet Konfirmation

  Kalender, alle aktiviteter

  BegivenhedDato

  Foldby - Gudstjeneste v. Jane Vig Fanø

    foregår i: Foldby Kirke

  26. mar 09:30
  10:30
  26. mar 09:30 -
  10:30

  Søften - Gudstjeneste v. Jane Vig Fanø

    foregår i: Søften Kirke

  26. mar 11:00
  12:00
  26. mar 11:00 -
  12:00

  Menighedsrådsmøde

  foregår i: Foldby Sognehus

  28. mar 19:00
  22:00
  28. mar 19:00 -
  22:00

  Søften- Gud hvor det smager

  Gud hvor det smager er gudstjeneste for børn. Vi begynder med en kort …

  29. mar 17:00
  17:30
  29. mar 17:00 -
  17:30

  Babysalmesang

    foregår i: Foldby Sognehus, Foldby Kirke

  31. mar 10:00
  12:00
  31. mar 10:00 -
  12:00

  Spiren

  Vi mødes igen i Foldby Sognehus. Hør om påsken og lav fine …

  1. apr 09:30
  11:30
  1. apr 09:30 -
  11:30

  Kirkehøjskole "Løgn og livet"

  v. David Bugge, Lektor i etik og religionsfilosofiKan troen flytte bjerge, hvis den …

  1. apr 09:30
  13:00
  1. apr 09:30 -
  13:00

  Foldby - Gudstjeneste v. Jane Vig Fanø

    foregår i: Foldby Kirke

  2. apr 11:00
  12:00
  2. apr 11:00 -
  12:00

  Råhyggen

  I hælene på påskens begivenheder. Kom og se hvad der skete foregår …

  4. apr 18:30
  20:30
  4. apr 18:30 -
  20:30

  Babysalmesang

    foregår i: Foldby Sognehus, Foldby Kirke

  7. apr 10:00
  12:00
  7. apr 10:00 -
  12:00